Оужан Трейд (Шанхай) ХХК

Нарийвчлалын хэсгүүдийн боловсруулалтын нарийвчлалд нөлөөлөх арван хүчин зүйл

Нарийн эд ангиудыг боловсронгуй болгох нь нарийн боловсруулалт гэж нэрлэгддэгийн шалтгаан нь боловсруулалтын журам, процессын шаардлага маш өндөр, бүтээгдэхүүний нарийвчлалын шаардлага маш өндөр, нарийвчлалтай хэсгүүдийн боловсруулалтын нарийвчлалыг багтаасантай холбоотой юм. байрлалын нарийвчлал. Хэмжээний нарийвчлал, хэлбэрийн нарийвчлал гэх мэт редактор нь нарийвчилсан эд ангиудыг боловсронгуй болгоход нөлөөлөх дараахь арван хүчин зүйлийг нэгтгэн харуулав.

(1) Машины хэрэгслийн эргэлтийн эргэлтийн урсгал нь эд ангиудын боловсруулалтын нарийвчлалд тодорхой алдаа үүсгэдэг.
(2) Машины хэрэгслийн хөтөчийн төмөр замын алдаатай байдал нь бэлдэцээр боловсруулсан нарийн хэсгүүдийн хэлбэрт алдаа гаргахад хүргэдэг.
(3) Дамжуулах хэсгүүд нь бэлдэц боловсруулахад алдаа үүсгэдэг бөгөөд энэ нь бэлдэцийн гадаргуугийн алдааны хамгийн чухал хүчин зүйл юм.
(4) Янз бүрийн төрлийн багаж хэрэгсэл, бэхэлгээ нь бэлдэцийн нарийвчлалд янз бүрийн нөлөө үзүүлнэ.
(5) Машинист ба хайчлах явцад хүчний цэгийн байрлал өөрчлөгдсөний улмаас систем нь гажигтай байх бөгөөд энэ нь зөрүү үүсгэж, мөн боловсруулсан материалын нарийвчлалд янз бүрийн алдаа гаргаж болзошгүй юм.
(6) Өөр өөр зүсэх хүч нь бэлдэцийн нарийвчлалд нөлөөлнө.
(7) Үйл явцын системийн дулааны хэв гажилтаас үүссэн алдаа. Механик боловсруулалтын явцад процессын систем нь янз бүрийн дулааны эх үүсвэрийн нөлөөгөөр тодорхой дулааны деформацийг бий болгоно.
(8) Дулааны улмаас процессын системийн хэв гажилт нь ихэвчлэн бэлдэцийн нарийвчлалд нөлөөлдөг.
(9) Дулааны нөлөөгөөр багаж хэрэгслийн хэв гажилт нь бэлдэцийг гажуудуулахад хүргэдэг.
(10) Багажны дулааны деформаци нь бэлдэцэд маш их нөлөө үзүүлнэ.
(11) Ажлын хэсэг өөрөө халуунд гажигтай байдаг бөгөөд энэ нь зүсэх явцад халуунаас голчлон үүсдэг.


Бичлэгийн цаг: 9-р сарын 25-2020